Referencie

Bytové domy

Čiastočná rekonštrukcia osvetlenia schodiska (2011)

Výmena prívodov do bytov, rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach, rekonštrukcia elektromerových rozvádzačov (2012)

Rekonštrukcia rozvodov osvetlenia schodiska a výmena svietidiel (2012) rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach (2019)

Rekonštrukcia rozvodov osvetlenia schodiska a výmena svietidiel (2012)

Výmena núdzových svietidiel (2013) výmena prívodov do bytov (2015), výmena svietidiel schodiska (2016)

Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach (2013)

Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov, rekonštrukcia rozvádzačov (2013)

Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov, rekonštrukcia rozvádzačov (2013)

Výmena prívodov do bytov, rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach, výmena ističov (2014)

Výmena prívodov do bytov, rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach, výmena ističov (2014)

Výmena prívodov do bytov, rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach a na schodiskách (2014)

Výmena prívodov do bytov, rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach a schodiskách, výmena ističov (2014)

Výmena hlavného stupačkového vedenia, rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach a schodiskách (2015)

Rekonštrukcia osvetlenia schodiska (2015)

Výmena prívodov do bytov, rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach, výmena ističov (2014)

Výmena prívodov do bytov, rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach a na schodiskách, repas RE (2015)

Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach (2015)

Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach, výmena tlačidlového tabla DT, výmena ističov pred elektromerom (2016)

Výmena hlavného stúpacieho vedenia, výmena prívodov do bytov,  rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach, výmena ističov pred elektromerom (2016)

Výmena hlavného stúpacieho vedenia, výmena prívodov do bytov,  rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach, výmena prívodov k výťahom, výmena svoriek a ističov v JOP (2016)

Výmena hlavného stúpacieho vedenia (2017)

Výmena prívodov do bytov, rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach a na schodiskách, rekonštrukcia osvetlenia schodísk (2017)

Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach, výmena hlavných stúpacích NN rozvodov (2017)

Výmena hlavných stúpacích NN rozvodov, výmena prívodov do bytov, výmena svoriek a ističov v JOP, výmena domácich telefónov(2018) Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach (2021)

Výmena hlavných stúpacích NN rozvodov, NN prívody (2018)

Výmena prívodov do bytov, rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach (2018)

Výmena prívodov do bytov,  rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach a na schodisku, výmena osvetlenia schodiska, výmena prívodov výťahu (2019)

Rekonštrukcia osvetlenia schodiska (2019)

Výmena prívodov do bytov (2019)

Montáž čipového prístupového systému (2019)

Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach a na schodiskách (2020) výmena hlavného stúpacieho NN vedenia (Prostějovská 12) (2023)

Výmena hlavných stúpacích NN rozvodov, výmena prívodov do bytov, rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach, výmena osvetlenia schodiska (2020)

Výmena prívodov do bytov, rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach a na schodiskách, výmena osvetlenia na schodiskách, montáž systému DT (Engelsova 1) (2021)

Montáž prívodu na výťah (2021)

Výmena hlavného stúpacieho NN vedenia, výmena prívodov do bytov, rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach a na schodiskách, výmena osvetlenia schodísk (2022)

Montáž čipového prístupového systému (2022) výmena núdzového osvetlenia (2023)

Výmena prívodov do bytov, rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v pivniciach a na schodiskách, výmena osvetlenia na schodiskách (2022)

Výmena hlavných stúpacích NN vedení, rekonštrukcia bleskozvodu, NN prívody (2023) výmena skrine NN prípojky (Tomášikova 10,12) (2023)

Výmena osvetlenia schodiska (2023)

Kompletná výmena bleskozvodu (2023)

Montáž čipového prístupového systému a domácich telefónov (2023)

Kontaktujte nás

Vyriešte svoj problém s elektrinou rýchlo a jednoducho zavolaním na jedno z telefónnych čísel. Sme Vám k dispozícii.

Po - Ne: 7:00 - 22:00

0949 078 042

Po - Pi: 8:00- 18:00

0904 676 406